Нормативно правовые акты

Бұйрық Сипаттама Сілтеме
1 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2017 жылғы 8 ақпандағы № 85 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 14 ақпанда № 14801 болып тіркелді Арнайы инвестициялық келісімшартты жасасудың келісімшартты жасаудың және бұзудың қағидалары мен шарттарын бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014801
2 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 6 ақпандағы № 74 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 14 ақпанда № 14800 болып тіркелді Арнайы инвестициялық жобаны іске асыру шеңберінде инвестициялық преференциялар беруге арналған өтінім нысанын және оны қабылдау және тіркеу қағидаларын бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014800
3 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 7 ақпандағы № 75 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 15 ақпанда № 14806 болып тіркелді Үлгілік арнайы инвестициялық келісімшартты бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700014806
4 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1293 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 1 ақпанда № 12965 болып тіркелді Жобаларды іріктеу қағидалары мен өлшемшарттарын бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012965
5 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1291 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 1 ақпанда № 12960 болып тіркелді Арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі кейінгі жер пайдаланудың (қосалқы жалдаудың) үлгілік шартын әзірлеу және бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012960
6 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1289 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 2 ақпанда № 12978 болып тіркелді Арнайы экономикалық аймақ құрылатын мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдаланудың (жалдаудың) үлгілік шартын бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500012978
7 Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2011 жылғы 21 қарашадағы № 425 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2011 жылы 20 желтоқсанда № 7345 тіркелді Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру үшін, өтінім беретін жобаның техникалық-экономикалық негіздемесіне қойылатын талаптарды бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1100007345
8 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 223 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 сәуірде № 10674 тіркелді Арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы ретінде қызметті жүзеге асыру туралы үлгілік шарттарды бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010674
9 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 221 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 10 сәуірде № 10675 тіркелді Арнайы экономикалық аймақ аумағында қызметтің қосалқы түрін жүзеге асыратын тұлға ретінде рұқсат алу үшін өтінімге қоса берілетін құжаттар тізбесін бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010675
10 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы № 142 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16588 болып тіркелді Арнайы экономикалық аймақ құру мақсаттарына сәйкес келетін, арнайы экономикалық аймақ бөлінісінде қызметтің басым түрлерінің тізбесін, сондай-ақ арнайы экономикалық аймақ құру мақсаттарына сәйкес келетін, арнайы экономикалық аймақ бөлінісінде қызметтің басым түрлерінің тізбесіне қызметтің басым түрлерін енгізу қағидаларын бекіту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016588
11 Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2018 жылғы 26 ақпандағы № 131 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 14 наурызда № 16577 болып тіркелді Арнайы экономикалық аймақтарды құру мақсатына сай келетiн қызметті жүзеге асыру кезiнде толығымен тұтынылатын, арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткiзілетін, нөлдiк мөлшерлеме бойынша қосылған құн салығы салынатын тауарлардың тiзбелерін бекiту туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1800016577
12 Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 3 сәуірдегі № 242-VІ Заңы. Қазақстан Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000242