Семинарлар тақырыптары

Семинарлар тақырыптары
1
БЛОК: Инвестициялар
- Техника-экономикалық негіздеуді әзірлеу Жүктеу
- Жобаның қаржылық моделінің құрылысы Жүктеу
2
БЛОК: АЭА аумағындағы салықты әкімшіліктендіру (салық заңнамасын қолдану)
- Жалпы ережелер
- Корпоративтік табыс салығы
- Жанама салықтарға салық салу
- Бейөндірістік төлемдерге салық салу
3
БЛОК: Кедендік әкімшіліктендіру (кеден заңнамасын қолдану)
- Еркін кедендік аймақтың кедендік шаралары (ЕКА)
- ЕКА кедендік шараларының мазмұны және қолданылуы
- ЕКА кедендік шараларына жатқызылған тауарларды ұқсату
- Тауарлар шығарылымы (шараның аяқталуы)
4
БЛОК: Қорытынды құжаттама пакетін қалыптастырудың және АЭА-қа қатысу үшін өтінім берудің тәртібі
- ӘЭА әлеуетті қатысушыларына қойылатын талаптар Жүктеу

Семинарлар сипаттамасы

Семинар тақырыбы Семинардың қысқаша курсы Сағаттар саны
1 Техника-экономикалық негіздеуді әзірлеу ТЭН әзірлеудің тәртібі.
Құжаттаманың толымдылығы.
ТЭН рәсімделуі мен мазмұнына қойылатын талаптар.
БИЖ ТЭН құрылымы мен мазмұны:
• жобаның кіріспесі;
• жобаның түйіні;
• жобаның жалпы сипаттамасы;
өнімдердің (қызметтердің) маркетингі мен өтімі;
өндірістік жоспар;
қаржылық-экономикалық бөлім;
• қосымшалар.
30 минут
Тәжірибелік сабақ:
Институционалдық бөлімін әзірлеу (таңдау бойынша)
30 минут
2 Жобаның қаржылық моделінің құрылысы Қаржылық модель құрылысының кезеңдері (ФМ):
• Дисконттау мөлшерлемесін есептеу, NPV, IRR есептеу, жобаның дисконтталған өтелу мерзімін есептеу әдісімен танысу. Инвестициялық жобаның өмір сүру мерзімін анықтау қағидалары.
• ҚМ-не бастапқы деректер мен жорамалдарды салу.
• ҚМ кіріс жағын жоспарлау.
• ҚМ инвестициялық шығындарын жоспарлау.
• ҚМ пайдалану шығындарын жоспарлау.
• ҚМ болжамалы қаржылық есебінің құрылысы (пайда мен шығынды, ақшалай қаражаттардың қозғалысын, болжамдық теңгерімді болжау).
30 минут
Сұрақтар-жауаптар 30 минут
3 АЭА аумағындағы салықты әкімшіліктендіру (салық заңнамасын қолдану) Жалпы ережелер.
• Қосылған құн салығын әкімшіліктендіру
• Электрондық шот – фактуралар. Рәсімдеу ережелері мен тәртібі. Өзекті сұрақтар
10 минут
Сұрақтар-жауаптар 20 минут
4 Кедендік әкімшіліктендіру (кеден заңнамасын қолдану) Жаңа Кеден кодексі

Еркін кедендік аймақтың кедендік шаралары (ЕКА)
ЕКА кедендік шараларының мазмұны және қолданылуы
ЕКА кедендік шараларына жатқызылған тауарларды ұқсату
Тауарлар шығарылымы (шараның аяқталуы)
10 минут

30 минут
Сұрақтар-жауаптар 20 минут
5 Қорытынды құжаттама пакетін қалыптастырудың және АЭА-қа қатысу үшін өтінім берудің тәртібі АЭА әлеуетті қатысушыларына қойылатын талаптар:
• Өтінім беру және қызметті жүзеге асыру туралы шарт жасасу үшін қажетті құжаттар. АЭА қатысушылырының міндеттері
• АЭА қатысушылырының кепілдіктері
• АЭА-та кәсіпкерлік қызметтің жеңілдікті тәртіптемелерін қолдану
• Келісімді бұзу. Келісімді бұзу себептері
• Келісім шарттарын елеулі бұзу
30 минут
Сұрақтар-жауаптар 30 минут